Acquire

Sponsorbeleid.


De Driessen Autogroep voelt zich nauw betrokken bij de regio Eindhoven, Helmond en de Kempen. Daarom sponsoren wij diverse evenementen, verenigingen en goede doelen op cultureel, sportief en sociaal niveau. Natuurlijk is ook ons budget hiervoor niet onbeperkt. Eventuele sponsorprojecten worden dan ook uiterst zorgvuldig gekozen. De Driessen Autogroep waakt ervoor dat het sponsorbudget niet teveel versnipperd raakt door vele kleine projecten te ondersteunen. Wij hebben er daarom voor gekozen om enkele grote maatschappelijke projecten en instanties te ondersteunen zoals o.a. Revalidatiecentrum Blixembosch Eindhoven, Voedselbank Eindhoven, Stichting Hulphond, Ronald McDonald huis Zuidoost-Brabant en inloophuis De Eik.

Wilt u een sponsoraanvraag doen? Neem dan contact met ons op via onze website.